Jedna ze scen I aktu przedstawienia.Od prawej m.in.: Tadeusz Frenkiel jako Wirszył, Kazimierz Justian jako Szambelan Łopuski, Mieczysław Frenkiel jako książę Karol Radziwiłł oraz Stefan Hnydziński w roli Syrucia.