Prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Stanisław Kwaśniewski przemawia podczas uroczystości otwarcia portu handlowego na Wiśle w Płocku.