Fotografia grupowa prezes Stronnictwa Ludowego Wincentego Witosa (2 z lewej) w towarzystwie działaczy ruchu ludowego w Wierzchosławicach.

Fotografia wykonana w latach 1931-1933.