Fotografia udostępniona przez Kanclearię Prezydenta RP.