Ilustracja z książki Wiktora Gomulickiego "Rewolucya kościuszkowska", wydanej w 1906 roku w Warszawie przez Tow. Akc. S. Orgelbanda Synów.  (s. 31)

Źródło: Instytut Badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej: Polona.pl.