Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na polowaniu. (fot. Witold Pikiel, luty 1939 r.)