Białowieża, wrzesień 1935 r.   Prezydent RP Ignacy Mościcki z żoną Marią nad zabitym łosiem.