Fotografia Piotra Życieńskiego udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej.