Prezydent RP Władysław Raczkiewicz (po cywilnemu) w otoczeniu m.in.: gen. Mariana Kukiela (na prawo za prezydentem Raczkiewiczem) i adiutant prezydenta RP, mjr Wiesław Kłobukowski (1. z lewej, salutuje) przechodzi przed frontem oddziałów Wojska Polskiego.

Fotografia z lat 1940-1945.