Narada muzyczna. Na pierwszym planie od lewej widoczni: pianista Karol Gimpel, muzyk Mieczysław Hoherman, kierownik muzyczny Marian Hemar, kompozytor Władysław Dan-Daniłowski. Z prawej poeta Julian Tuwim.

Fotografia z lat 1932-1933.