Jedna ze scen próby sztuki teatralnej. Widoczni od lewej: Stefan Jaracz, Marian Hemar, Stanisława Perzanowska.