Świadek obrony w procesie poseł Wojciech Trąmpczyński podczas składania zeznań.

Fotografia Edwarda Dulewicza wykonana w okresie 26.10.1931-13.01.1932.