Grupa mężczyzn w kuluarach sądowych. Stoją od lewej: oskarżony Mieczysław Mastek, oskarżony Adam Ciołkosz, oskarżony Józef Putek, adwokat Mieczysław Jarosz, oskarżony Stanisław Dubois.