Wiceminister spraw wewnętrznych Kazimierz Stamirowski podczas składania zeznań.

Zdjęcie Leona Jerumskiego z okresu 26.10.1931-13.01.1932 r.