Oskarżony Norbert Barlicki (z prawej) i redaktor Synowiecki w kuluarach sądowych.

Fotografia Jana Binka wykonana w dniach 26.10.1931-13.01.1932 r.