Proces brzeski w Sądzie Okręgowym mieszczącym się w pałacu Paca przy ulicy Miodowej 15 w Warszawie. (fot. Jan Binek,  październik 1931 - styczeń 1932 r.) Oskarżony Mieczysław Mastek (z lewej) w towarzystwie adwokata Wacława Barcikowskiego.