Świadek odwodowy w procesie brzeskim prof. Stanisław Głąbiński podczas składania zeznań.