Ferdynand Goetel podczas składania zeznań w charakterze świadka.