Biegli sądowi na procesie. Widoczni od lewej: doktor Marcin Zieliński, doktor St. Jankowski i profesor Jan Olbrycht.