Widoczni m.in.: nuncjusz apostolski Filippo Cortesi (niesie monstrancję z Najświętszym Sakramentem), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski (na lewo od nuncjusza) i prezes Najwyższej Izby Kontroli gen. Jakub Krzemieński (na prawo od nuncjusza). Fotografia Jana Rasia.