Uroczystości w Krakowie z okazji 900-nej rocznicy urodzin św. Stanisława w maju 1936 roku.