Adam Krzyżanowski - doktor praw, ekonomista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU - w towarzystwie radcy Ministerstwa Skarbu Rudzińskiego (po prawej).