Fotografia opublikowana w 1931 r. w „Czasopismie Przyrodniczym Ilustrowanym”, z. 3-4, s. 113.