Fotografia zamieszczona w artykule Samuela Dicksteina "Wspomnienie pośmiertne o profesorze Julianie Sochackim 1842-1927", opublikowanym czasopiśmie "Wiadomości Matematyczne", Tom XXX - Zeszyt 2, wydanym  w Warszawie w 1928 roku.