Drzeworyt z 1888 roku według rysunku Stanisława Witkiewicza, wykonanego na podstawie fotografii Walerego Rzewuskiego.  Ilustracja opublikowana w piśmie "Kłosy" nr 1178, s. 49.