Fotografia wykonana w dniu 85 urodzin profesora 30 sierpnia 1987 roku we Fryburgu.

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Małgorzaty Bocheńskiej.