Fotografia wykonana w pracowni w klasztorze Albertinum - celi zakonnej profesora.

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Małgorzaty Bocheńskiej.