Fotografia wykonana w pracowni - celi zakonnej profesora w klasztorze Albertinum na Square des Places 2.

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Małgorzaty Bocheńskiej.