Projekt fresku (tempera) autorstwa Kazimierza Sichulskiego "Zwiastowanie".