Projekt witraża autorstwa Kazimierza Sichulskiego "Święty Kazimierz".