Plan architektoniczny gmachu Muzeum Sztuk Pięknych, wykonany przez Stanisława Kostkę Potockiego w latach 1781-1800.