Rysunek przekrojowy gmachu Muzeum Sztuk Pięknych, projektowanego przez Stanisława Kostkę Potockiego.