Prokurator Sądu Apelacyjnego w Warszawie Kazimierz Rudnicki (z prawej).