Fotografia grupowa władz Szkoły i wypromowanych oficerów. Widoczni m.in.: gen. Tadeusz Kutrzeba (w środku w 1. rzędzie), gen. Tadeusz Malinowski (na prawo od gen. Kutrzeby), płk Tadeusz Klimecki (2. na lewo od gen. Kutrzeby). W głębi stoi popiersie marszałka Jozefa Piłsudskiego, naścianie wiszą portrety prezydenta Ignacego Mościckiego (z lewej) i marszałka Edwarda Śmigłego - Rydza.

Fotografia Witolda Pikiela.