Siedzą od lewej: gen. bryg. w st. sp. Józef Burhardt, ks. biskup Władysław Bandurski, przedstawiciel Prezydenta RP gen. dyw. Jan Romer, gen. dyw. Rudolf Prich, płk. Emil Przedrzymirski-Krukowicz, płk Witold Konczakowski.