Promocja w szkole oficerskiej Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet - od lewej: gen. Stanisław Sosabowski, płk. Maria Leœśniakowa, NN, gen. Howes. Fotogrfia Czesława Datki.