Studenci blokujący szkołę z powodu zagrożenia tytułu inżyniera otrzymywanego przez absolwentów.