Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana w latach 1928-1938. Zdjęcie nr 16 z serii "L'Afrique qui disparaît".