Fotografia Kazimierza Zaródkiego wykonana w latach 1928-1938. Zdjęcie z nr 57 z serii "L'Afrique qui disparaît".