Staloryt Antoniego Oleszczyńskiego. Na kompozycji medalion J. Mivheleta i E. Quineta ukazujący A. Mickiewicza.