Scena zbiorowa. Widoczni m.in. Tadeusz Burnatowicz, Ewa Kunina, Stanisława Kostecka.