Jedna ze scen przedstawienia. Widoczny m.in. Jan Kochanowicz (1. z lewej).