Scena z pierwszego aktu. Widoczni od prawej: Janina Wernicz, Stanisława Wysocka, Stefan Czajkowski, Juliusz Bobrowski, Apolinary Possart.