Scena zbiorowa. Widoczni od lewej m.in.: Roma Pawłowska, Stanisława Wysocka, Janina Wernicz , Apolinary Possat, Stefan Czajkowski, Juliusz Bobrowski.