Wacław Nowakowski jako Bolesław Œmiały i Roma Pawłowska jako Królowa Żona