Widoczni od lewej: Janusz Staszewski jako Dolph, Henryk Małkowski jako Thomson, Tadeusz Białoszczyński jako Mike, Ludwik Fritsche jako agent policji kryminalnej Dan Maccorn, Julian Krzewiński jako właœciciel kabaretu Nick Verdis, Bogusław Samborski jako Steff Crandal.