Scena zbiorowa. Widoczni od lewej: Tadeusz Burnatowicz jako Franciszek Berdych, Józef Leliwa jako Pfaffenzeller, Alfred Szymański jako Konrad Thoss, Zygmunt Kułakowski jako Quilling, Zofia Marcinowska jako Liza Quilling, Irena Eichlerówna jako Wiktoria Thoss.