Kazimierz Junosza-Stępowski jako car Iwan Groźny w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia wykonana przez Jana Malarskiego.