Kazimierz Junosza-Stępowski jako car Iwan Groźny. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.