Kazimierz Junosza-Stępowski jako car Paweł I przed swoją gwardią.